Wysyłanie Danych

Aby wykorzystać System Wymiany Danych do wysyłania danych, musisz dysponować swoim RCS User ID i hasłem. Aby dowiedzieć się więcej, jak je otrzymać, wejdź na stronę Rejestracji.

Jeśli wykorzystujesz Selector w wersji SQL, możesz wysłać swoją bazę wyłącznie do innego użytkownika Selector SQL. Jeśli masz również Linker, odbiorca mieć go nie musi, ale nie będzie będzie miał dostępu do Linker, jeśli nie ma na niego licencji. Twój odbiorca musi również być uprawniony do licencjonowania Call-Letters wysłanej przez Ciebie bazy danych. Przed wysyłką upewnij się, czy wyżej wymienione warunki są spełnione.

Przy wykorzystywaniu Systemu Wymiany Danych RCS Data Exchange po raz pierwszy, otworzy się strona internetowa zawierająca Warunki Użytkowania Systemu Wymiany Danych RCS Data Exchange. Przeczytaj je i, jeśli je akceptujesz, kliknij na dole przycisk ZGADZAM SIĘ.

 1. Aby wysłać dane, otwórz RCS Menu i wybierz 'Tools' ('Narzędzia').

 2. Wybierz bazę danych do wysłania, po zaznaczeniu będzie ona wyróżniona na liście.

 3. W menu 'File' wybierz 'Data Exchange' a następnie 'Send Database' ('Wysyłanie Bazy Danych'). Za pierwszym razem pojawi się okno: 'Customer Information' ('Informacja o Kliencie'):


  W odpowiednie pola wpisz co najmniej swoje Nazwisko, Nazwę Stacji lub Firmy, w której pracujesz i Twój adres e-mail. Kliknij OK. Ten ekran już się nie pojawi w trakcie Wymiany Danych, ale jeśli będziesz chciał dokonać zmian, możesz wybrać w RCS Menu 'Help' ('Pomoc') i następnie 'Customer Information'.

 4. Jeśli ekran 'Customer Information' dysponuje niezbędnymi informacjami, opcja menu 'Send Data' ('Wysyłanie Danych') pozwoli na wyświetlenie okna 'Send Database'. Uzupełnij poniższe informacje:

  Identyfikator użytkownika RCS: podaj swój identyyfikator, zazwyczaj jet to Twój adres e-mail.

  Hasło RCS: w to pole wpisz swoje Hasło RCS.

  przycisk Get One Now : Jeśli Twój adres e-mail znajduje się w bazie klientów RCS możesz na niego otrzymać identyfikator użytkownika i hasło dostępowe.

  To: Podaj adres e-mail osoby, do której chcesz przesłać dane. po przesłaniu danych z Twojego komputera odbiorca otrzyma powiadomienie i informacje jak pobrać dane z naszego serwera. Możesz wysłać dane do dowolnej osoby, ale tylko odbiorca posiadający Selector będzie mógł je pobrać. Możesz także podać kilku odbiorców, rozdzielając adresy przecinkami.

  Subject: (opcjonalnie) będzie to temat wiadomości e-mail wysłanej do odbiorców.

  Wiadomość: (opcjonalnie) wiadomość tekstowa dołączona do powiadomienia e-mailowego. Proszę nie wpisuj tu hasła do danych.

  Private Password: (opcjonalne, ale zalecane) hasło trudne do odgadnięcia. To hasło zakoduje Twoją bazę danych przed wysłaniem jej do RCS i sprawi, że Twoja baza pozostanie zakodowana w trakcie przechowywania jej na serwerze RCS. Odbiorca będzie potrzebował pobrać Hasło Prywatne, by odebrać bazę danych. Bez tego hasła nikt (włączając w to RCS) nie uzyska dostępu do wysłanej bazy danych. Przekaż hasło Pobierania Odbiorcy(om) również wykorzystując niezależną od Systemu Wymiany Danych formę, np. prywatny e-mail, telefon, itp.. UWAGA: RCS zdecydowanie zaleca wykorzystanie Hasła Pobierania przy każdym wykorzystanie Systemu Wymiany Danych.

  Serwer: Do wyboru w tym masz tylko jedno pole. Możesz je pozostawić bez zmian.

  Allow only one download per recipient: To pole nie jest już wykorzystywane.

  Keep on the RCS server for [ ] days: to pole nie jest już używane. Twoje dane będą przechowywane na serwerze RCS przez 7 dni.

  Data to Send: Wybierz wcześniej przygotowany Backup z listy lub "Current Data" by stworzyć nowy Backup i wysłać go.

 5. Kliknij przycisk Wyślij, by wysłać dane. Oprogramowanie będzie informować na bieżąco o postępie wysyłania danych do RCS. W zależności od prędkości Twojego połączenia internetowego, może to potrwać od kilku sekund do kilku minut. Komunikat o treści 'Data sent successfully' ('Wysyłanie danych powiodło się') pojawi się, gdy transfer danych się zakończy.

 6. Od chwili, gdy Twoja baza danych będzie dostępna na serwerze RCS, na każdy z adresów e-mail wskazanych przez Ciebie zostanie wysłana wiadomość e-mail. W zależności od obciążenia serwera Systemu Wymiany Danych RCS Data Exchange, procedura wysłania zawiadomień e-mail może zająć kilka minut.

Informacje dodatkowe:

 1. RCS zachęca Cię do wykorzystywania Hasła Prywatnego, by zakodować Twoje dane podczas przesyłania i przechowywania ich na serwerze RCS. Odbiorca(y) danych będzie(będą) potrzebować tego hasła.

 2. Nie wpisuj Hasła Prywatnego do bazy danych w Temat lub Wiadomość. Przekaż je odbiorcy oddzielnie.

 3. Dane na serwerze RCS są usuwane, jeśli ich czas przechowywania przekroczy siedem dni.

 4. Każde wysłanie tej samej bazy danych to ulokowanie na serwerze oddzielnego backup'u. Jeśli natomiast wyślesz dane do więcej niż jednego odbiorcy, dokładnie takie same dane trafią do każdego z nich, mimo tylko pojedyńczej transmisji na serwer RCS.

 5. Każda baza danych może być przechowywana na serwerze RCS maksymalnie przez siedem dni.

Protokołowanie wysłanych przez Ciebie Elementów

Możesz zalogować się na stronie internetowej RCS, by zarządzać bazami danych wysłanymi przez Ciebie z wykorzystaniem Systemu Wymiany Danych poprzez Moje Wymiany Danych . Ta strona pokazuje Ci dostępne bazy danych, które z nich zostały pobrane i ID Przesyłki. Znajdziesz tu także Bazy Danych wysłane do Ciebie.

Odbieranie Danych

Aby odebrać dane poprzez Wymianę Danych RCS Data Exchange, musisz mieć identyfikator Data Exchange ID. Ten specjalny identyfikator został Ci przekazany w Zawiadomieniu e-mail informującym, że została Ci wysłana baza danych RCS przez innego użytkownika. Zawiadomienie będzie zawierać następującą wiadomość tekstową:

Możesz pobrać te dane używając Data Exchange ID 010F0104000000

E-mailowe powiadomienie o przesłaniu danych zawiera informację o wersji Selectoea, na której backup został stworzony. By odebrać dane musisz używać wskazanej bądź późniejszej wersji programu.

Jeśli otrzymałeś swoje ID poprzez e-mail bądź z naszej strony, postępuj według poniższych kroków, aby odebrać bazę danych:

 1. Otwórz RCS Menu i wybierz 'Tools' ('Narzędzia').

 2. W menu 'File' wybierz 'Receive Data' ('Odbieranie Danych'). Pojawi się okno Odbierania Danych:


 3. W pole Email Address musisz wpisać swój adres, na który otrzymałeś powiadomienie.

 4. W pole "Data Exchange ID" wpisz otrzymany Identyfikator Data Exchange ID. WSKAZÓWKA: Jeśli wiadomość e-mail jest dostępna na tym samym komputerze, co uruchomiony Extender, otwórz ten e-mail, zaznacz tylko wartość Data Exchange ID, a następnie skopiuj dane używając skrótu 'CTRL C' (lub Edytuj|Kopiuj), wejdź w pole Data Exchange ID i wklej zapamiętany ciąg znaków używając skrótu 'CTRL V' ('Wklej'). W prosty sposób unikniesz ryzyka błędnego wprowadzenia znaków.

 5. Kliknij OK, by kontynuować. Pojawi się okno Odbierania Bazy Danych:


 6. Jeśli Nadawca zabezpieczył tę bazę danych Hasłem Prywatnym, musisz wpisać je w pole przeznaczone na Hasło Prywatne.

 7. W polu Docelowej Bazy Danych wybierz, czy chcesz STWORZYĆ NOWĄ bazę danych w Twoim komputerze ('Create New'), by umieścić tam dane wysłane do Ciebie, czy też chcesz NADPISAĆ istniejącą bazą danych (i która baza danych ma być nadpisana). Przy tworzeniu nowej bazy danych, powinieneś nazwać folder, do którego trafi nowa baza danych.

 8. Kliknij 'Receive Data' ('Odbierz Dane'), by rozpocząć pobieranie bazy danych. Oprogramowanie będzie informować o postępie odbioru danych z serwera RCS, rozpakowując i licencjonując je. W zależności od prędkości Twojego połączenia internetowego, może to potrwać od kilku sekund do kilku minut. Komunikat o treści 'Data sent successfully' ('Odbieranie danych powiodło się') pojawi się, gdy transfer danych się zakończy.

 9. Licencjonowanie Internetowe jest automatycznie uruchamiane, by pobrać licencję dla bazy danych na Twoim komputerze. Jeśli pobranie licencji zakończy się powodzeniem, możesz rozpocząć pracę z danymi. Jeśli nie, prosimy o kontakt z RCS, by wyjaśnić kwestie licencyjne.

Informacje dodatkowe:

TStrona internetowa 'Panel Wymiany Danych' zawiera identyfikatory ID Przesyłki (Pickup ID) wysłanych i odebranych baz danych. Jeśli uzyskałeś ID Przesyłki z tej strony internetowej, nie musisz czekać na powiadomienie e-mail.