Data publikacji: 15 sierpnia 2013

Niniejsza witryna lub aplikacja należy do i jest zarządzana przez iHeartMedia Management Services, Inc. ("iHeartMedia", "my", "nas", "nam", "nami", "nasza", "nasze") (firmę zarejestrowaną w Teksasie), której siedziba główna znajduje się pod adresem 200 E. Basse Road, San Antonio, TX 78209 w USA i która jest częścią rodziny firm iHeartMedia, obejmującej inne marki oferujące rozrywkę dobrej jakości, takie jak emitowane i internetowe stacje radiowe, Clear Channel Outdoor, iHeartMedia Radio oraz Premiere Radio Networks, z których każda prowadzi i zarządza jednym lub więcej niż jednym portalem internetowym lub aplikacją (wszystkie z osobna zwane "Portalem iHeartMedia" lub kolektywnie "Portalami iHeartMedia").

Poprzez użycie niniejszego Portalu iHeartMedia Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i zgadza się być nimi związany. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki Użytkowania, prosimy o to, by nie korzystał z niniejszego Portalu iHeartMedia.

Użytkownik potwierdza, że: (a) jest legalnym mieszkańcem Rzeczypospolitej Polskiej; (b) ma co najmniej 18 lat; (c) jest właścicielem lub jest upoważniony do korzystania z komputera, urządzenia przenośnego, technologii lub innego urządzenia, którego używa, by uzyskać dostęp do niniejszego Portalu iHeartMedia (kolektywnie, "Urządzenie"); oraz (d) będzie uzyskiwał dostęp i używał niniejszego Portalu iHeartMedia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niektóre części niniejszego Portalu iHeartMedia mogą zawierać treści wyłącznie dla dorosłych, przeznaczone dla osób, które nie są młodsze niż prawny wiek dojrzałości w ich miejscu zamieszkania. Poprzez wyświetlenie tych treści dla dorosłych Użytkownik oświadcza, że jest nie młodszy niż prawny wiek dojrzałości i że treści te są dla niego akceptowalne. Oprogramowanie filtrujące jest komercyjnie dostępne i może być wykorzystane do wyłączenia treści, które nie są akceptowalne dla Użytkownika, Takie oprogramowanie może nie dopuścić do wyświetlania całości lub części treści Portalu iHeartMedia.

1. Usługi

Usługi, które oferujemy, to Portal iHeartMedia oraz powiązane usługi ("Usługa(i)"). Możemy od czasu do czasu modyfikować Usługę, z ważnych powodów, w tym w celu dostosowania się do zmian prawnych, w celu ulepszeń, rozwoju lub z innych ważnych powodów, które uznamy za uzasadnione, jednakże, w odniesieniu do naszych usług premium, żadna zmiana (chyba że wymuszona przez prawo lub zmiany w prawie) nie zwiększy ceny lub istotnie nie zmieni żadnych płatnych usług na okres subskrypcji, który został już przez Użytkownika opłacony. Możemy jednakże zmieniać cenę i/lub charakter danej usługi, za którą Użytkownik zapłacił, dla przyszłych okresów subskrypcji. Zmiany Usług będą widoczne Tutaj lub przekazane Użytkownikowi e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na [2 tygodnie] przed. Dalsze użytkowanie Usług lub śledzenie opublikowanych powiadomień o zmianach Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmiany i jest nimi związany.

Niektóre produkty lub usługi, oferowane przez ten lub inne Portale iHeartMedia (każdy zwany "Usługą internetową iHeartMedia", a kolektywnie zwane "Usługi internetowe iHeartMedia") oraz pewne obszary tego oraz innych Portali iHeartMedia mogą podlegać dodatkowym warunkom ("Warunki dodatkowe"), przedstawionym w połączeniu z tymi produktami lub usługami. Użytkownik musi wyrazić zgodę na Warunki dodatkowe przed użyciem tych obszarów lub Usług internetowych iHeartMedia, prosimy więc o ich staranne przeczytanie przed użyciem produktów lub usług do których się odnoszą. Warunki dodatkowe oraz niniejsze Warunki użytkowania, zebrane razem, stosować się będą do użytkowania tych obszarów Usług internetowych iHeartMedia przez Użytkownika. W przypadku nie dającej się pogodzić sprzeczności pomiędzy Dodatkowymi warunkami a niniejszą Umową, Warunki dodatkowe będą decydujące.

2. Zmiany niniejszych Warunków

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki użytkowania i/lub Warunki dodatkowe, z ważnych powodów, w tym w celu dostosowania się do zmian prawnych, w celu ulepszeń, rozwoju lub z innych ważnych powodów, które uznamy za uzasadnione, ale w odniesieniu do naszych usług premium żadna zmiana (chyba że wymuszona przez prawo lub zmiany w prawie) nie zwiększy ceny lub istotnie nie zmieni żadnych płatnych usług dla okresu subskrypcji, który został już przez Użytkownika opłacony. Możemy jednakże zmieniać cenę i/lub charakter danej usługi, za którą Użytkownik zapłacił, dla przyszłych okresów subskrypcji. Użytkownik powinien sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania każdorazowo przy odwiedzaniu Portalu iHeartMedia lub każdorazowo przy odnowieniu subskrypcji na płatne usługi lub pozwoleniu na automatyczne odnowienie takiej subskrypcji. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków dodatkowych będą widoczne Tutaj lub będą przekazane Użytkownikowi e-mailem z odpowiednim, nie krótszym jednak niż 2 tygodnie wyprzedzeniem. Dalsze użytkowanie Usług lub śledzenie opublikowanych powiadomień o zmianach Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmiany i jest nimi związany. Użytkownik powinien wydrukować kopię niniejszych Warunków użytkowania do swojego przyszłego użytku.

3. Cena i płatność za usługi premium

Chyba, że zostanie to przez nas określone inaczej, użytkowanie niniejszego Portalu iHeartMedia oraz Usług internetowych iHeartMedia, oferowanych przez ten portal, jest obecnie oferowane bez opłaty. iHeartMedia zastrzega sobie prawo do narzucenia opłaty za akces lub użytkowanie Portalu iHeartMedia lub dowolnych Usług internetowych iHeartMedia, dostępnych na tym Portalu iHeartMedia, w dowolnym momencie w przyszłości. Dostęp Użytkownika do Portalu iHeartMedia lub użytkowanie niniejszego Portalu iHeartMedia przed takim momentem nie upoważnia Użytkownika do korzystania z niniejszego Portalu iHeartMedia bez opłaty w przyszłości.

iHeartMedia przedstawi powiadomienie o wszelkich opłatach lub dodatkowych opłatach zanim Użytkownik zarejestruje się w obszarze premium lub do niego wejdzie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty z tytułu treści premium, poniesione przez jego konto. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez postanowienia stosownego prawa, nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania przez inną osobę z jego hasła lub konta, niezależnie od tego, czy miało to miejsce z wiedzą czy bez wiedzy Użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił za usługę premium kartą kredytową lub debetową, Użytkownik upoważnia nas do obciążenia konta jego karty kredytowej lub debetowej poprzez zarejestrowanie się na usługę i dostarczenie nam informacji karty kredytowej.

Nasze ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednakże zmiany cen nie będą wpływać na subskrypcje, które potwierdziliśmy Użytkownikowi. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT oraz inne podatki obrotowe, tam gdzie ma to zastosowanie.

W jaki sposób subskrypcja Użytkownika jest finalizowana

Nasze zaproszenie, by Użytkownik zamówił subskrypcję usługi premium iHeartMedia nie jest naszą "ofertą" sprzedaży subskrypcji po cenach w witrynie, ale zaproszeniem do sfinalizowania kontraktu zgodnie ze znaczeniem Artykułu 71 Kodeksu Cywilnego. Konsekwentnie, kiedy Użytkownik wypełnia formularz rejestracji, występuje on z ofertą zakupu subskrypcji, którą możemy przyjąć lub odrzucić. Zamówienie jest sfinalizowane (i powstaje umowa prawna pomiędzy nami), kiedy wyślemy do Użytkownika e-mail potwierdzający akceptację jego zamówienia. Jeżeli więc w podanej w sieci cenie subskrypcji jest błąd, kiedy otrzymamy zamówienie Użytkownika, wyślemy do niego e-mail i podamy prawidłową cenę oraz damy mu możliwość wystąpienia z prośbą o subskrypcję po tej cenie lub możliwość podjęcia decyzji o niewykupieniu subskrypcji.

Anulowanie subskrypcji przez Użytkownika

Po sfinalizowaniu zamówienia, Użytkownik nie może anulować subskrypcji przed końcem okresu, na jaki została zamówiona, chyba że nasza Usługa nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami użytkowania, co upoważnia Użytkownika do wypowiedzenia swojego zamówienia.

Użytkownik może zablokować automatyczne odnawianie swojej subskrypcji na dalszy okres, powiadamiając nas e-mailem na adres privacy@rcsworks.com przed ubiegnięciem terminu obecnej subskrypcji.

WAŻNE: postanowienia ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności z tytułu niebezpiecznego produktu pozwalają, by Użytkownik anulował zakup w sieci w przeciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy. Jednakże, Użytkownik nie może anulować swojej subskrypcji w ten sposób, jeżeli rozpoczęliśmy już dostawę Usługi po zgodzie Użytkownika udzielonej przed upłynięciem wyżej wymienionego okresu dziesięciu dni.

Automatyczne przedłużanie subskrypcji

Subskrypcje są przedłużane automatycznie na kolejny okres subskrypcji (po tej samej cenie i przy tej samej długości, co w oryginalnym zamówieniu, chyba że przed przedłużeniem powiadomimy Użytkownika o zmianie ceny), chyba że Użytkownik powiadomi nas przed zakończeniem okresu bieżącej subskrypcji, że nie chce odnawiać subskrypcji lub chyba że przestaniemy oferować usługę premium iHeartMedia.

Dostęp i płatności

Użytkownik może uzyskać dostęp do usługi premium iHeartMedia zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania po zapłaceniu początkowej ceny subskrypcji. Portal iHeartMedia ustanawia zróżnicowane opcje subskrybowania usługi premium iHeartMedia na różne okresy subskrypcji. Ceny te są dostępne na dzień, w którym pojawią się na witrynie.

Ceny subskrypcji, uzgodnione przez nas z Użytkownikiem, nie ulegną zmianie w okresie, na który Użytkownik zamówił i zapłacił za dostęp do Portalu iHeartMedia lub Usługi internetowej iHeartMedia. Możemy zmienić ceny subskrypcji na każdy inny okres za zgodą Użytkownika i Użytkownik powinien zawsze sprawdzać najnowsze ceny na witrynie przed rejestracją lub ponowną rejestracją.

4. Zawieszanie i wypowiadanie rejestracji lub subskrypcji Użytkownika

Z ważnych powodów możemy zawiesić, wypowiedzieć lub nie dopuścić do rejestracji Użytkownika w Portalu iHeartMedia. Może to być, przykładowo, dlatego, że uważamy, iż Użytkownik naruszył albo naruszy Warunki użytkowania lub ponieważ ktoś złożył raport o nadużyciu.

W przypadku, gdy wypowiemy konto Użytkownika za naruszenie przez niego niniejszych Warunków użytkowania, a Użytkownik zapłacił za usługę premium, nie zwrócimy żadnej niewykorzystanej części opłat za subskrypcję lub innych opłat, które Użytkownik już zapłacił. W przypadku wypowiedzenia usługi premium zwrócimy Użytkownikowi niewykorzystaną część opłat członkowskich Użytkownika, wyliczoną proporcjonalnie w oparciu o 52 tygodniową podstawę, w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od wypowiedzenia dostępu Użytkownika do Usługi.

W przypadku zawieszenia, wypowiedzenia lub niedopuszczenia do rejestracji z jakiegokolwiek powodu, Użytkownikowi nie wolno bez naszej zgody próbować ponownej rejestracji lub przedkładania treści (np., korzystając z czyjejś rejestracji).

Użytkownik może anulować swoje członkostwo w usłudze premium w dowolnym momencie, poprzez skontaktowanie się z nami, wykorzystując informacje kontaktowe podane przez usługę premium. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił opłatę za rejestrację na tym Portalu iHeartMedia i anulował ją przed końcem swojego okresu członkowskiego, zwrócimy mu niewykorzystaną część opłat członkowskich Użytkownika, wyliczoną proporcjonalnie w oparciu o 52 tygodniową podstawę, w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od wypowiedzenia dostępu Użytkownika do Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do usługi premium lub dowolnej jej części w dowolnym momencie.

5. Co wolno Użytkownikowi robić

Użytkownik może przy pomocy Urządzenia pobierać, wyświetlać lub słuchać treści z Portalu iHeartMedia, drukować i kopiować poszczególne strony oraz przechowywać takie strony w formacie elektronicznym dla wewnętrznych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą organizacji podanej w podaniu o członkostwo. Użytkownikowi, który to robi, nie wolno usuwać z oryginalnych treści żadnych znaków handlowych, praw autorskich lub innych powiadomień o prawach intelektualnych.

6. Czego Użytkownikowi nie wolno robić

Użytkownik jest odpowiedzialny za decyzję o załadowaniu treści lub informacji personalnych na Portal iHeartMedia.

Nie wolno publikować, wysyłać lub wysyłać łączy do czegokolwiek, co:

 1. jest albo może być:
  1. zniesławiające, uwłaczające, oszukańcze, poniżające, obelżywe, nienawistne, fałszywe, mylące, niedokładne, nieprawdziwe, złośliwe, obraźliwe, nękające, grożące lub rasistowskie;
  2. obsceniczne, wulgarne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mające seksualny charakter;
  3. naruszeniem prywatności innej osoby;
  4. naruszeniem poufności;
  5. wirusem komputerowym lub innym złośliwym lub szkodliwym kodem komputerowym;
  6. identyfikowalną informacją o żywych osobach bez ich zgody lub, w przypadku osób poniżej 18 roku życia, bez zgody ich rodzica lub opiekuna. Obejmuje to, między innymi, imiona i nazwiska osób, lokalizację i informacje kontaktowe, numery kont lub inne informacje finansowe, adresy lub referencje pracodawcy;
 2. spowoduje lub prawdopodobnie spowoduje:
  1. zaalarmowanie, irytację, niepokój, zawstydzenie, obrazę lub udrękę;
  2. podżeganie do rasowej lub religijnej nienawiści;
 3. narusza jakiekolwiek prawa intelektualne, takie jak prawa autorskie lub znaki handlowe. Oznacza to ogólnie, że Użytkownik musi posiadać prawa do wszystkiego tego, co publikuje lub musi uzyskać zgodę właściciela praw na opublikowanie tej informacji;
 4. mogłoby szkodliwie wpłynąć na aktywne postępowanie prawne, którego Użytkownik jest świadomy;
 5. Jest nielegalne lub promuje albo naucza nielegalnych czynności;
 6. narusza niniejsze Warunki użytkowania, jakiekolwiek Warunki dodatkowe lub naszą Politykę prywatności.

Użytkownikowi nie wolno:

 1. podszywać się pod nikogo ani w żaden inny sposób fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub status;
 2. manipulować identyfikatorami, w tym poprzez fałszowanie nagłówków w celu ukrycia pochodzenia wszelkiego materiału opublikowanego przez Użytkownika;
 3. podawać się za pracownika lub przedstawiciela iHeartMedia lub kogokolwiek afiliowanego z rodziną firm iHeartMedia;
 4. nękać lub gnębić, lub w ciągły czy regularny sposób kontaktować się z innymi użytkownikami bez ich zgody lub zachęty lub po tym, kiedy ich zgoda lub zachęta zostały wyraźnie lub domyślnie wycofane;
 5. usiłować uzyskać nieautoryzowany dostęp do tego Portalu iHeartMedia, jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych kont, systemu komputerowego lub sieci podłączonych do tego Portalu iHeartMedia poprzez hacking, poszukiwanie haseł lub na wszelkie inne sposoby;
 6. użytkować tę Usługę iHeartMedia w jakikolwiek inny sposób, który mógłby spowodować jej uszkodzenie, unieruchomienie lub osłabienie, lub w inny sposób przeszkadzać w użytkowaniu niniejszego Portalu iHeartMedia lub Urządzeń innych użytkowników, lub spowodować szkody, przerwy w działaniu lub ograniczenia funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 7. publikować lub dostarczać niechciane reklamy, materiały promocyjne, pocztę śmieciową, pocztę masową (inaczej znaną jako "spam"), listy-łańcuszki, badania lub konkursy, lub namawiać do udziału w jakichkolwiek schematach typu piramida (chyba, że jest to na stronie sieci, które wyraźnie informuje, ze takie publikacje są na niej dozwolone);
 8. zbierać i przetwarzać dane personalne innych osób, za wyjątkiem, kiedy jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub na naszym Portalu iHeartMedia (w takim przypadku Użytkownik musi postępować zgodnie z wszelkimi warunkami odnoszącymi się do zbierania i przetwarzania, które są przez nas określone);
 9. użytkować nasz Portal lub Usługę iHeartMedia w sposób, który może zaszkodzić naszemu imieniu lub reputacji, lub imieniu czy reputacji którejkolwiek z jednostek afiliowanych z nami;
 10. użytkować nasz Portal lub Usługi iHeartMedia do nielegalnych działań lub oferować materiały, które promują lub nauczają nielegalnych działań.

Użytkownikowi nie wolno kopiować lub przechowywać całości lub części naszego Portalu iHeartMedia lub jego zawartości (za wyjątkiem ustaleń w "Co Użytkownikowi wolno robić" powyżej), lub udostępniać, prowadzić dystrybucję, sprzedawać lub oferować do sprzedaży całości lub jakiejkolwiek części Portalu iHeartMedia lub listy kontaktowej członków w sekcji dla członków, lub pobierać treści i danych z Portalu iHeartMedia lub z listy kontaktowej członków w celu zapełnienia innej bazy danych, witryny lub innych materiałów czy zasobów w jakimkolwiek celu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego sprzęt i/lub oprogramowanie nie zakłócą lub nie będą kolidować z funkcjonowaniem iHeartMedia lub tego Portalu iHeartMedia lub Usługi internetowej iHeartMedia. Wszelki sprzęt lub oprogramowanie powodujące zakłócenia będą natychmiast odłączone od Usługi internetowej iHeartMedia, a iHeartMedia będzie miał prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy. Jeżeli aktualizacja lub ulepszenie niniejszej Usługi internetowej iHeartMedia wymagać będzie zmiany sprzętu lub oprogramowania Użytkownika (w tym systemu operacyjnego Urządzenia, z którego Użytkownik korzysta by uzyskać dostęp), Użytkownik musi przeprowadzić te zmiany na własny koszt. Chyba że zostanie to wyraźnie ustalone inaczej, wszelkie nowe lub dodatkowe funkcje, które uzupełniają lub wzbogacają bieżącą Usługę internetową iHeartMedia, w tym wprowadzenie nowych produktów i usług, będzie podlegać niniejszym Warunkom użytkowania. Użytkownik wyraża zgodę na postępowanie zgodnie z wszystkimi stosownymi prawami przy używania Usługi internetowej iHeartMedia.

Stany Zjednoczone kontrolują eksport wszelkiego oprogramowania, dostępnego do pobrania z niniejszego Portalu iHeartMedia. Żadne oprogramowanie ani inne materiały, związane z niniejszym Portalem iHeartMedia, nie mogą być pobierane ani w żaden inny sposób eksportowane lub reeksportowane do krajów lub osób objętych zakazem zgodnie z prawami kontrolującymi eksport, w tym, między innymi, do krajów w stosunku do których Stany Zjednoczone wprowadziły embargo towarów lub do wszystkich tych, którzy znajdują się na liście specjalnie oznaczonych osób Departamentu Skarbu USA lub w tabeli odmowy zamówień Departamentu Handlu USA. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z prawami swojej lokalnej jurysdykcji, dotyczącymi importu, eksportu i reeksportu jakichkolwiek takich materiałów. Poprzez użycie i/lub pobranie jakichkolwiek takich materiałów z Portalu iHeartMedia, Użytkownik potwierdza, że nie znajduje się w kraju ani nie jest pod kontrolą obywatela lub mieszkańca żadnego takiego kraju, do którego taki import, eksport lub reeksport są zabronione, lub że nie jest osobą lub podmiotem, do której taki eksport jest zabroniony

7. Treść Użytkownika i jej używanie przez nas

Użytkownik dalej jest właścicielem oryginałów treści, którą opublikował i nie staramy się nie dopuścić do ponownego jej wykorzystania przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik opublikuje lub wyśle jakąkolwiek treść (np., informacje, słowa, zdjęcia, obrazy, pliki wideo lub audio) podczas korzystania z Usług, daje nam i firmom z naszej grupy prawo do użycia, kopiowania, adaptowania, edytowania, tłumaczenia, udostępniania, transmitowania lub w jakikolwiek inny sposób komunikowania, wyświetlania i publikowania takiej treści (lub jej części) oraz swojego wizerunku, imienia i nazwiska, adresu i podobieństwa, razem ze zdolnością do uzyskania sublicencji na którekolwiek z powyżej wymienionych, w tym dla celów handlowych lub reklamowych. Przyznanie nam tych praw jest nieodwołalne, obejmuje cały świat i jest bezpłatne. Oznacza to, że możemy w dalszym ciągu używać i wyświetlać taką treść, nawet jeżeli Użytkownik poprosi o jej usunięcie lub po wygaśnięciu rejestracji lub subskrypcji Użytkownika. Nie musimy Użytkownikowi płacić, podawać informacji o jego autorstwie lub wyrażać wdzięczności. Jeżeli Użytkownik nie chce przyznać iHeartMedia praw podanych w niniejszym ustępie, prosimy by nie przekazywał nam żadnych treści.

W zakresie dopuszczalnym przez stosowne prawo, Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się lub, jeżeli takie zrzeczenie się nie ma mocy lub nie jest ważne zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, na nieegzekwowanie jakichkolwiek praw moralnych, w tym prawa do bycia identyfikowanym jako autor takiej treści. Użytkownik upoważnia nas, nieodwołalnie oraz wyłącznie, do egzekwowania, w jego imieniu, wszystkich praw moralnych do wszelkiej treści opublikowanej lub przesłanej przez niego podczas użytkowania Usług.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za treść, którą Użytkownik lub inne osoby dostarczyły lub którą Użytkownik może zobaczyć przy korzystaniu z Usług.

Nie musimy przesiewać, łagodzić lub monitorować żadnych treści, ani przed ani po ich opublikowaniu lub wysłaniu. Możemy jednak usunąć lub redagować wszelkie treści i podjąć takie działanie całkowicie według naszego uznania.

W celu zgłoszenia problemów, nadużyć lub obaw dotyczących treści, prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem pod adresem Tutaj. Jeżeli jakiekolwiek powiadomienie jest oparte na domniemanym naruszeniu praw autorskich, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji zatytułowanej "Zgłaszanie treści naruszającej prawa własności".

8. Treść i zgoda Użytkownika

Jeżeli Użytkownik ładuje cokolwiek na nasz Portal iHeartMedia, to powinien przedstawiać tylko treść należącą do niego lub taką, na którą ma licencję i która nie narusza praw własności intelektualnej lub innych praw innych osób czy organizacji, i która jest w zgodzie z niniejszymi Warunkami.

Poprzez załączenie odnośnika do siebie lub innych w jakiejkolwiek treści załadowanej lub przedstawionej, Użytkownik wyraża zgodę do tego, by odwoływano się do niego lub innych w związku z Usługami. Zgoda ta obejmuje co następuje:

 1. możemy publikować tę treść lub jej dowolną część poprzez Portale iHeartMedia na całym świecie i w nieskończoność;
 2. ktokolwiek na świecie może przeszukiwać, wyświetlać lub wysłuchiwać tę treść w dowolnym czasie i w nieskończoność;

Odwołanie się do żywej osoby obejmuje jakikolwiek do niej odnośnik (w tym, po imieniu lub nazwisku, po przezwisku, opisowo lub poprzez wizerunek fotograficzny lub filmowy).

Przed publikacją lub przesłaniem jakiejkolwiek treści odnoszącej się do lub powiązanej z jakąkolwiek osobą w wieku od 18 roku życia, Użytkownik musi uzyskać wyraźną zgodę tej osoby na odniesienie się do niej w związku z Usługami.

Przed publikacją lub przesłaniem jakiejkolwiek treści odnoszącej się do lub powiązanej z jakąkolwiek osobą w wieku włącznie do 17 roku życia, Użytkownik musi uzyskać zgodę wiodącego rodzica lub opiekuna dziecka na odniesienie się do dziecka w związku z Usługami. Użytkownik musi wyjaśnić rodzicowi/opiekunowi w przejrzysty sposób, że taka zgoda wyrażana jest w imieniu dziecka i musi wyjaśnić implikacje zgody (patrz powyżej).

Należy mieć świadomość, że treść, w tym fotografie, muzyka, wideo, tekst i rysunki, nawet jeżeli przedłożone do portalu którego jest się członkiem, należą do twórcy lub osoby przedkładającej i zasadniczo Użytkownik nie powinien reprodukować takiej treści bez zezwolenia właściciela, i że publikowanie zdjęć żywych osób bez ich zgody jest niedozwolone.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Powiadomieniem o prywatności i korzystaniu z plików cookie Tutaj.

9. Nasza treść

Nasz Portal iHeartMedia zawiera oprogramowanie, znaki towarowe, grafikę, informacje, dane, artykuły od redakcji i inne treści ("Nasza Treść").

Za wyjątkiem, kiedy stwierdzimy że jest inaczej, oraz za wyjątkiem, kiedy Użytkownik ładuje materiał na ten Portal iHeartMedia, jesteśmy właścicielem lub posiadaczem licencji wszystkich praw do własności intelektualnej na oraz do naszego Portalu iHeartMedia i całej Naszej treści. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Za wyjątkiem, kiedy jest to wyraźnie ustanowione w niniejszych Warunkach użytkowania, nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie daje Użytkownikowi żadnego prawa w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej należącej do nas lub naszych licencjodawców i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie Naszej treści z Portalu iHeartMedia.

Inne znaki handlowe, zastrzeżone znaki usługowe, nazwy produktów i firm oraz loga pojawiające się na tym Portalu iHeartMedia, które nie są własnością iHeartMedia, nie mogą być używanie bez wyraźnego zezwolenia ich właścicieli.

Chyba, że jest to inaczej wyraźnie dozwolone, witryny sieci nie mogą łączyć do innych stron niż strona domowa niniejszego Portalu iHeartMedia, ani też nie wolno wyświetlać niniejszego Portalu iHeartMedia lub jakichkolwiek witryn lub materiału na nich się znajdującego w ramkach na innych witrynach, ani też nie wolno zawierać w e-mailu łącza do jakiegokolwiek aspektu niniejszego Portalu iHeartMedia w celu handlowym, bez wyraźnej, pisemnej zgody iHeartMedia. Co więcej, chyba że jest to inaczej wyraźnie dozwolone, Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie tworzył łączy do żadnych treści iHeartMedia po to, aby pozwolić sobie lub komukolwiek innemu na uzyskanie dostępu do jakichkolwiek treści iHeartMedia, w inny sposób niż przez niniejszy Portal iHeartMedia.

Użytkownik może skierować pytania dotyczące uzyskania zgody na użycie Naszej treści pisząc do:

IP Permission
Legal Department
iHeartMedia, Inc.
200 East Basse Road
San Antonio, TX 78209, USA
E-mailem: IPPermission@iheartmedia.com

10. Zgłaszanie treści naruszającej prawa własności

iHeartMedia szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich i postępuje zgodnie z warunkami polskiej ustawy wdrażającej Dyrektywę o handlu elektronicznym oraz z innymi stosownymi ustawami odnośnie takich praw. Przedkładając jakikolwiek materiał lub fotografie poprzez niniejszy Portal iHeartMedia, Użytkownik udziela zgody na publikację tego materiału na Portalu iHeartMedia i oświadcza, że jest prawowitym właścicielem przedłożonego materiału i że nikt inny nie może rościć sobie prawa do tego materiału. iHeartMedia zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu do materiału naruszającego prawa własności. Takie działania nie wpływają na ani nie modyfikują innych praw, jakie iHeartMedia może mieć zgodnie z prawem lub kontraktem. Poniżej można znaleźć nasze procedury przedstawiania powiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich.

Procedura występowania z roszczeniem o naruszenie praw autorskich

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, powinien wysłać pisemne powiadomienie o tymże do naszego wyznaczonego agenta (Designated Agent), z którym można się skontaktować w następujący sposób:

Pocztą:

DMCA Designated Agent
c/o Legal Department
iHeartMedia, Inc.
200 East Basse Road
San Antonio, TX 78209, USA
Faksem: 001 210 832-3149
E-mailem: dmca@iheartmedia.com

Powiadomienie musi zawierać co następuje:

 • Identyfikację pracy chronionej prawem autorskim, której to prawo autorskie według Użytkownika zostało naruszone lub, jeżeli wiele prac chronionych prawem autorskim na jednej witrynie sieci jest ujęte w jednym powiadomieniu, reprezentatywną listę takich prac na tej witrynie.
 • Identyfikację materiału, któremu zarzuca się, że narusza prawo autorskie lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo autorskie i który ma być usunięty lub dostęp do którego powinien być unieruchomiony, oraz informacje w uzasadnionym stopniu wystarczające do tego, by pozwolić iHeartMedia zlokalizować dany materiał.
 • Informacje w uzasadnionym stopniu wystarczające, by pozwolić iHeartMedia na skontaktowanie się ze stroną występującą ze skargą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeżeli jest dostępny, adres e-mail.
 • Oświadczenie, że strona występująca ze skargą w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób określony w skardze nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo.
 • Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne, że strona składająca skargę jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela ekskluzywnego prawa, które w domniemaniu zostało naruszone.

Niniejszy proces odnosi się tylko do zgłaszania roszczenia o naruszenie praw autorskich. W ramach tego procesu nie będzie się odpowiadać na komunikaty dotyczące innych kwestii.

11. Informacje personalne Użytkownika

Będziemy używać informacji personalnych Użytkownika zgodnie z naszym "Powiadomieniem o prywatności i wykorzystaniu plików cookie" [link], które jest częścią niniejszych Warunków użytkowania.

12. Informacje związane z rejestracją i hasło

Ograniczamy do członków dostęp do pewnych części naszego Portalu iHeartMedia. Jeżeli Użytkownik otrzyma od nas Identyfikator (ID) użytkownika, kod i/lub inne hasło, musi zachować hasło w tajemnicy i zapewnić, że nie będzie ono używane przez innych. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez warunki stosownego prawa, nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania przez inną osobę z jego hasła lub konta, czy miało to miejsce z wiedzą czy bez wiedzy Użytkownika. Jeżeli Użytkownik myśli, że ktoś inny może mieć dostęp do lub używać jego ID lub hasła, że zostało ono naruszone, lub jeżeli Użytkownik stanie się świadomy tego, że jego konto zostało użyte bez autoryzacji, musi powiedzieć nam o tym jak najszybciej przez wysłanie e-maila do Tutaj.

Użytkownik musi aktualizować informacje związane z rejestracją, w tym swój adres e-mail oraz informacje kontaktowe. Rejestracja Użytkownika jako członka niniejszego Portalu iHeartMedia jest personalna i nie może by transferowana.

13. Programy polecania oraz możliwość "przesyłania dalej"

Portal iHeartMedia może pozwolić Użytkownikowi przedkładać informacje o innych osobach (pojedynczo, "Polecana osoba"), w tym, bez ograniczeń, adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, nazwiska i imiona, adresy oraz inne informacje kontaktowe, po to, by mogli oni otrzymywać informacje i/lub oferty promocyjne dotyczące Usługi internetowej iHeartMedia, których otrzymaniem, według wiedzy Użytkownika, byliby zainteresowani. Użytkownik może tylko polecać osoby, które zna osobiście. Użytkownik musi uzyskać zgodę Polecanej osoby przed dostarczeniem do nas jej informacji kontaktowej. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby Polecanych osób, które Użytkownik może przedłożyć. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia od czasu do czasu liczby transmisji do którejkolwiek Polecanej osoby. Użytkownik nie może po przedłożeniu wycofać informacji kontaktowej, którą przedstawił na temat Polecanej osoby. Polecana osoba musi mieć najmniej 18 lat, być w stanie zarejestrować się na Usługę internetową iHeartMedia lub inaczej używać Usługę internetową iHeartMedia.

Informacja kontaktowa Polecanej osoby musi być ważna i funkcjonująca, abyśmy mogli skontaktować się z nią na temat Usługi internetowej iHeartMedia. Nie będziemy odpowiedzialni za sprawdzanie ważności informacji kontaktowej przedstawionej przez Użytkownika. Możemy zadecydować, że NIE skontaktujemy się z Polecaną osobą i/lub adresem e-mail, jeżeli osoba ta lub adres e-mail wydają się być na którejkolwiek z naszych list "zakaz kontaktu" lub "zakaz wysyłania e-maili". Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia udziału jakiejkolwiek Polecanej osoby, jeżeli (a) informacja kontaktowa dostarczona nam jest nieprawidłowa lub nieważna; (b) osoba taka naruszyła jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, lub (c) ustalimy, że według naszego wyłącznego uznania udział takiej osoby może być dla jakichkolwiek powodów szkodliwy dla nas, Portalu iHeartMedia, którejkolwiek Usługi internetowej iHeartMedia lub jakiejkolwiek trzeciej strony.

14. Wydarzenia iHeartMedia

Użytkownik może zostać poproszony o uczestnictwo lub zaproszony do uczestnictwa w wydarzeniach sponsorowanych przez iHeartMedia, zorganizowanych przez innych członków i użytkowników niniejszego Portalu iHeartMedia, które nie są w żaden sposób powiązane z iHeartMedia w różnych miejscach (kolektywnie: Wydarzenia"). Użytkownik uczestniczy w dowolnym Wydarzeniu na własne ryzyko i iHeartMedia oraz rodzina firm iHeartMedia nie będą odpowiedzialne za nic, co zdarzy się lub nie zdarzy się w związku z Wydarzeniem, ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za jego przebieg. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na możliwość filmowania i nagrywania jakichkolwiek Wydarzeń sponsorowanych przez iHeartMedia, w których Użytkownik lub jego dzieci biorą udział i niniejszym wyraża zgodę na to, że takie filmy i nagrania będą własnością iHeartMedia i że będziemy mogli wykorzystać imiona i nazwiska, podobizny, głosy, przedstawienia i inne czynności Użytkownika lub jego dzieci, w których to Użytkownik lub jego dzieci biorą udział, do dowolnych reklamowych, promocyjnych lub innych legalnych celów, we wszystkich mediach na całym świecie, w nieskończoność, bez akceptacji przez Użytkownika i bez konieczności płacenia jemu albo jakiejkolwiek trzeciej stronie.

15. Konkursy, gry i oferty promocyjne

Wszelkie konkursy, gry i/lub oferty promocyjne dostępne na tym Portalu iHeartMedia prowadzone są zgodnie z konkretnymi przepisami i/lub warunkami, które zostaną Użytkownikowi udostępnione zanim się na nie zapisze. Poprzez zapisanie się na konkurs lub udział w takich grach lub ofertach promocyjnych dostępnych na tym Portalu iHeartMedia, Użytkownik będzie podlegał tymże przepisom i/lub warunkom. Krytyczne jest, by Użytkownik przeczytał stosowne przepisy i/lub warunki, do których prowadzą łącza z poszczególnych stron sieci lub czynności. W zakresie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy tymi przepisami i/lub warunkami a niniejszymi Warunkami, przepisy i/lub warunki konkursu, gry lub oferty promocyjnej będą decydujące, ale tylko w zakresie tego konfliktu. Wszelkie konkursy, konkurencje, gry i/lub oferty promocyjne, udostępnione lub reklamowane na witrynach stron trzecich dostępnych z niniejszego Portalu iHeartMedia (takich jak te należące do partnerskich mediów społecznościowych jak Facebook czy Twitter), oprócz tego, że podlegać będą konkretnym przepisom i/lub warunkom stosownym do udziału Użytkownika w takich funkcjach, podlegać będą ponadto przepisom i/lub warunkom stosownym do udziału Użytkownika w takich funkcjach na portalach tychże stron trzecich.

16. Funkcje głosowania/oceniania

W przypadku wszystkich funkcji głosowania/oceniania, które są dostępne na tym Portalu iHeartMedia, Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami na niniejszym Portalu iHeartMedia w celu głosowania/oceniania, w tym zgodnie z ograniczeniami co do czasu i sposobu głosowania/oceniania. Głosy/oceny otrzymane od Użytkownika, które przekraczają jakiekolwiek podane ograniczenia, będą zdyskwalifikowane. Użytkownikowi nie wolno żądać ani przyjmować żadnych opłat lub innych świadczeń za korzystne głosowanie lub ocenianie i takie głosy czy oceny nie będą liczone. Głosy/oceny wygenerowane przez skrypty, makro lub inne zautomatyzowane sposoby albo sposoby mające w zamierzeniu wpłynąć na integralność procesu głosowania/oceniania, określone jako takie przez nas, są zabronione i nie będą liczone.

Udostępniamy głosowanie/ocenianie w celu uzyskania reakcji użytkowników, ponieważ jednak iHeartMedia nie kontroluje sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z możliwości głosowania i oceniania, ani sieci i sprzętu komunikacyjnego potrzebnego do głosowania, iHeartMedia, w najszerszym zakresie dozwolonym przez postanowienia stosownego prawa nie jest odpowiedzialny za wszelkie nieprawidłowe/niedokładne informacje związane z głosowaniem/ocenianiem, ani za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, skasowania, wady lub opóźnienia w funkcjonowaniu systemu głosowania/oceniania, ani też za nieautoryzowany akces lub alterację głosów/ocen. Jeżeli odkryjemy lub będziemy podejrzewać, że ma miejsce jakiś problem związany z systemem głosowania/oceniania, możemy, według własnego uznania, zmodyfikować, zamknąć lub zawiesić ten system.

Jeżeli będziemy podejrzewać, że jakikolwiek użytkownik złamał niniejsze warunki lub postępuje w niesportowy lub niewłaściwy sposób w stosunku do systemu głosowania/oceniania, zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania, według naszego wyłącznego uznania, takiego uczestnika i zignorowania wszelkich głosów i ocen uprzednio przez niego przedłożonych. Nasze decyzje w odniesieniu do wszystkich aspektów jakiegokolwiek elementu głosowania/oceniania są ostateczne i wiążące, choć nieograniczone tylko do sumowania głosów/ocen oraz unieważniania lub dyskwalifikacji jakichkolwiek podejrzanych głosów/ocen lub głosujących/oceniających. Użytkownik może ponadto otrzymać możliwość uczestniczenia w głosowaniu/ocenianiu funkcji aplikacji lub funkcji stron trzecich (takich jak jednego z naszych partnerskich mediów społecznościowych jak Facebook czy Twitter), w którym to przypadku jego udział w takich funkcjach będzie podlegał warunkom rządzącym aplikacją lub funkcją takiej trzeciej strony.

17. Nasza odpowiedzialność

W najszerszym zakresie dozwolonym przez postanowienia stosownego prawa nie jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe uzyskanie dostępu przez Użytkownika lub za jego brak dostępu do naszego Portalu lub Usługi iHeartMedia z powodu nieadekwatnego lub źle działającego połączenia ISP Użytkownika, połączenia jego urządzenia przenośnego, ogólnie Internetu lub oprogramowania jego przeglądarki czy Urządzenia, lub w przypadku gdy dostawca usług sieci ruchomej zawiesi lub zakończy świadczenie usługi dla Użytkownika, lub z powodu wszelkich innych wydarzeń poza naszą kontrolą.

Zapewnienie, że Usługi i Portal iHeartMedia będą przyjemne wymaga, byśmy mogli naprawiać usterki, instalować aktualizacje i prowadzić ogólne działania diagnostyczne i konserwacyjne. Będziemy starać się planować czynności konserwacyjne w okresach, które według naszych przewidywań będą miały relatywnie niski poziom użytkowania sieci. Potrzebujemy także być w stanie przeprowadzać konserwacje w sytuacjach awaryjnych i/lub zawieszać dostęp do serwerów w sytuacjach, w których według naszego uzasadnionego uznania jest to konieczne. Będziemy się starać ponownie udostępnić nasz Portal iHeartMedia jak najszybciej, kiedy tylko będziemy myśleć, że możemy to zrobić bezpiecznie.

Aby móc działać, nasz Portal iHeartMedia polega w części na oprogramowaniu. Oprogramowanie miewa defekty. Będziemy się starać monitorować Portal iHeartMedia i usuwać defekty które odkryjemy lub o których się dowiemy, jednakże nie możemy gwarantować, że nasz Portal lub Usługa iHeartMedia nie będą miały defektów i będą działać cały czas. Nie jest warunkiem niniejszych Warunków użytkowania, że nasz Portal iHeartMedia lub jakakolwiek funkcja naszego Portalu iHeartMedia będzie zawsze dostępna, bezbłędna i/lub wolna od wirusów.

W przypadku łączy lub informacji na Portalu iHeartMedia, które prowadzą do lub są związane z innymi portalami i produktami lub usługami stron trzecich, łącza te są oferowane Użytkownikowi tylko dla celów informacyjnych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za treść tych portali lub produkty czy usługi. Obejmuje to sytuacje, gdy iHeartMedia wyświetla reklamy dóbr i usług stron trzecich na Portalach iHeartMedia, w tym w związku z wspólnymi promocjami, sponsorowaniem i innymi podobnymi umowami partnerskimi.

Wyłączamy: (a) wszelką odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności powstającej z jakichkolwiek transakcji prowadzonych przez Użytkownika z trzecimi stronami, które mają miejsce przy wykorzystaniu naszego Portalu iHeartMedia lub są przez niego ułatwione; oraz (b) wszelką odpowiedzialność za straty, które nie są przewidywalną lub prawdopodobną konsekwencją użytkowania naszego Portalu iHeartMedia przez Użytkownika lub naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie będziemy odpowiedzialni w stosunku do Użytkownika przez cały okres użytkowania przez niego naszego Portalu lub Usług iHeartMedia za jakiekolwiek straty przekraczające zbiorczo kwotę 5 000 złotych.

Nie będziemy odpowiedzialni za utratę klientów lub stratę przychodów z działalności, utratę lub szkody reputacji lub wartości przedsiębiorstwa, szkody pośrednie, wynikowe lub specjalne, związane z użytkowaniem naszego Portalu iHeartMedia przez Użytkownika.

Pomimo tego, nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie wpływa na odpowiedzialność, jaką możemy mieć za: (a) śmierć lub obrażenia osobiste powstające z naszego zaniedbania lub odpowiedzialności; (b) świadome wprowadzenie w błąd; lub (c) wszelką inną odpowiedzialność, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona.

18. Kwalifikowalność

Użytkownikowi wolno korzystać z niniejszego Portalu i Usług iHeartMedia tylko jeżeli ma skończone 18 lat.

19. Ogólne

Jeżeli którakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania okaże się niewykonalne, nie wpłynie to na ważność żadnej części lub innego postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania będą podlegać pod każdym względem polskiemu prawu i niniejszym Użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Użytkowanie Usług wymaga przeglądarki internetowej, wsparcia skryptu Java oraz wywoływanych okien. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza, lub nie ma zamiaru wyłączyć lub ograniczyć praw konsumentów zgodnych z postanowieniami stosownego prawa.

20. Kontaktowanie się z nami:

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy lub Usług, można wysłać je pocztą e-mail pod adres privacy@rcsworks.com. Wszelka oficjalna korespondencja powinna być przesyłana pocztą na adres:

Legal Department
ATTN: iHeartMedia Sites Terms of Use
iHeartMedia, Inc.
200 E. Basse Road
San Antonio, Texas 78209
USA